Rinnakkaistuodut Lääkevalmisteet > Laatu ja lääketurvallisuus

Tuotteiden turvallisuus on ensimmäisenä tärkeysjärjestyksessä

Paranova Group A/S on jo vuosikymmenien ajan toimittanut pohjoismaisten tytäryhtiöidensä Paranova Danmark A/S:n, Paranova Läkemedel AB:n ja Paranova OY:n, ja MPA Pharma GmbH saksalaisen tytäryhtiönsä EMRAmed GmbH:n kautta alkuperäisiä lääkevalmisteita muista EU-maista edullisin hinnoin kotimarkkinoilleen Tanskaan, Suomeen, Saksaan ja Ruotsiin. Kaikki Paranovan ja EMRAmedin markkinoimat tuotteet vastaavat monikansallisten lääkeyhtiöiden Tanskaan, Suomeen, Saksaan ja Ruotsiin toimittamia lääkkeitä, ja niitä valvotaan jatkuvasti vastuullisten kansallisten lääkintäviranomaisten toimesta. Varmistaakseen lääkevalmisteiden turvallisuuden ja korkean laadun Paranova Group A/S ja MPA Pharma GmbH ovat jo vuosien ajan olleet tiiviissä yhteistyössä EU-maissa toimivien luotettujen valmistajien kanssa. Lisäksi ne tekevät laajamittaisia laadunvalvontakokeita ennen tuotteiden päästämistä jakeluverkkoon.

Investointia turvallisuuteen ja laatuun

Paranova perustettiin vuonna 1989. Lokakuussa 2010 Paranova ja saksalainen MPA Pharma GmbH allekirjoittivat yhteistyösopimuksen. MPA Pharma GmbH osti saksalaisen EMRAmed GmbH –yhtiön vuonna 1992 ja on jatkanut liiketoimintaa tällä nimellä.

Vuonna 2010 MPA Pharma investoi turvallisuusteen ja laatuun rakentamalla ajanmukaisen jäähdytetyn varaston, jonka koko on 1000 neliömetriä. Suuret määrät rinnakkaistuotuja kylmäsäilytettäviä lääkevalmisteita uudelleenpakataan täällä ilman kylmäketjun katkeamista. Euroopan komissio valmistelee tällä hetkellä entistäkin tiukempia kuljetussäädöksiä lääkevalmisteille. Olemme valmiit täyttämään uudetkin vaatimukset, koska logistiikkapartnereidemme tarjoamissa kuljetuspalveluissa lämpötilaa valvotaan mitä tarkimmin.

Askel askeleelta: Mistä EU-lääkevalmisteet tulevat?

  • Askel 1: TutkimustyöParanovan tutkijat seulovat tietokantoja löytääkseen lääkevalmisteita, joita tarjotaan muissa Euroopan maissa halvempaan hintaan kuin Suomessa. Laajan kokemuksensa ansiosta he voivat tunnistaa taloudellisesti lupaavat tuotteet erittäin nopeasti.
  • Askel 2: Uudelleenpakattavien tuotteiden hankintaKun mielenkiintoinen valmiste on löytynyt, Paranova ottaa yhteyttä ulkomaiseen tukkumyyjään tilatakseen näytteen ja saadakseen tarkemmat tiedot sen toimitusmahdollisuuksista, jotka saattavat vaihdella suuresti eri tuotteiden kohdalla. Mitä laajempi Paranovan tuotevalikoima on sitä enemmän ulkomaiset tukkumyyjät tarjoavat tuotteitaan.
  • Askel 3: Myyntiluvan hakeminenParanova hakee kansallista myyntilupaa FIMEA:lta tai rinnakkaisjakelulupaa Euroopan lääkevirastolta (EMA). Näillä hakumenettelyillä varmistetaan, että maahantuodut valmisteet täyttävät viranomaisen asettamat lainsäädännölliset vaatimukset.
  • Askel 4: PakkausmateriaalitGraafikot suunnittelevat uudet pakkausmateriaalit uudelleenpakattaville valmisteille viranomaissäädöksiä noudattaen. Kaikissa tuotteissamme on suomen- ja ruotsinkieliset tekstit. Pakkauksissa on myös maininta, jos tuote sisältää esimerkiksi alkuperämaan vieraskielisiä tekstejä.
  • Askel 5: LogistiikkaParanovan logistiikkapartneri noutaa tuotteet EU-maassa olevalta luvanvaraiselta tukkumyyjältä ja kuljettaa ne Saksaan Osterburgiin ja sieltä uudelleenpakattuina Suomeen. Käytetyt ajoneuvot on varustettu lämpötilanvalvonnalla, jolla varmistetaan kylmäketjun katkeamattomuus. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, kun kysymyksessä on lämpöherkät  lääkevalmisteet.
  • Askel 6: UudelleenpakkaaminenParanovan lääkevalmisteet uudelleenpakataan MPA Pharma –omistajayhtiön Osterburgin toimipaikassa käyttäen tuotekohtaisia pakkausohjeita ja pakkausmateriaaleja.
  • Askel 7: LaadunvalvontaRinnakkaistuontituotteiden laadunvarmistus lähtee EU-maassa olevan tukkukaupan luvanvaraisuuden tarkistamisesta. Samoin kaikkien lääkekuljetustemme asianmukaisuus on osa laatuketjua. Osterburgin tehtaalle saapumisen ja sieltä lähtemisen välisenä aikana lääkevalmisteet käyvät läpi useita laadunvarmistustarkastuksia. Kaikki myyntiin tulevat erät käyvät läpi eränvapautusprosessin uudelleenpakkauksen jälkeen. Myös tuotteiden kulkema reitti dokumentoidaan tarkasti siltä varalta, että se pystytään myöhemmin tarvittaessa tarkastamaan. Tuotteiden laatua tarkkaillaan myös myyntiin tulon jälkeen. Näillä toimilla Paranova ja MPA Pharma –omistajayhtiö varmistavat, että asiakkaamme saavat ainoastaan korkealaatuisia tuotteita, jotka ovat moitteettomassa kunnossa.
  • Askel 8: Tuotteet tuotevalikoimaanHeti kun tuotteet on pakattu uudelleen ja erät vapautettu myyntiin, myyntiosastomme lisää kyseisen tuotteen tuotevalikoimaan. Kaikki uudet tuotteet ja hinnat sisältyvät kansallisiin tietokantoihin, joita Suomen tukkumyyjät ja apteekit käyttävät etsiessään ja tilatessaan tuotteita.
  • Askel 9: Tuotteiden toimitusAsiakkaan tilaamat tuotteet toimitetaan lääketukkukaupan kautta tukun toimitusehtojen mukaisesti. Paranovan tuotteita Suomessa jakelee Tamro Oyj.
  • Askel 10: MyyntiMyymällä rinnakkaistuontivalmisteita apteekit voivat osaltaan auttaa vähentämään terveydenhoitojärjestelmän kustannuksia. Myös potilaat arvostavat mahdollisuutta valita rinnakkaistuontivalmisteen, koska ne maksavat vähemmän ja täten heidän maksamansa osuus on usein pienempi.